Miquel MontanerFundador i Assessor Tecnològic

Àrees de Coneixement

 • Noves Tecnologies
 • R+D+i
 • Intel·ligència Artificial
 • Customer Intelligence
 • Finançament Públic
 • Preservació Digital
 • Informàtica General

Formació

 • Màster en Investment Readiness, ESADE
 • MBA, Universitat de Girona
 • Doctorat en Intel·ligència Artificial, Universitat de Girona
 • Enginyeria en Informàtica, Universitat de Girona

Amb més de 12 anys d’experiència assessorant a empreses i institucions, en Miquel té els coneixements i capacitats necessaris per ajudar a dissenyar les solucions tecnològiques més adequades a cada situació particular.

Cada empresa té unes particularitats que la fan única. No existeix una solució tecnològica universal, les tecnologies s’han d’aplicar de forma totalment personalitzada. Aquí és on entrem el arquitectes de la tecnologia.

En Miquel ha treballat anteriorment en diverses consultores tecnològiques sempre amb funcions de direcció de la R+D+i, com a director de tecnología (CTO) i com a consultor tecnològic dissenyant i coordinant projectes per empreses o institucions.

Sempre he estat una persona apassionada per les noves tecnologies i per aquest motiu he dedicat tota la meva vida a adquirir competències i coneixements que em dotessin de les capacitats per ser un gran professional dins d’aquest sector.

El títol d’enginyer informàtic li permet tenir una base sòlida de coneixements tècnics imprescindible per poder entendre com funcionen les tecnologies. El doctorat en Intel·ligència Artificial, a part dels coneixements adquirits en una àrea que actualment és tendència indiscutible, li ha permès adquirir unes capacitats dins de la recerca científica vitals per a desenvolupar-me perfectament dins de les noves tecnologies i la innovació. Finalment, els màsters en direcció d’empreses i inversió li han estat molt útils per conèixer amb profunditat les empreses des de totes les àrees, molt important per poder entendre quan les noves tecnologies realment aporten valor als negocis.

La complementarietat de la formació tècnica i l’empresarial em permet parlar tant d’objectius estratègics amb l’alta direcció com de qualsevol aspecte tècnic de baix nivell, indispensable per poder fer una interlocució eficient i poder ser molt pragmàtic a l’hora de crear nous projectes d’innovació tecnològica de valor afegit.

En Miquel és una persona molt creativa que he dedicat tota la seva vida professional a la innovació tecnològica, apostant per l’aplicació de les noves tecnologies a les necessitats reals de les empreses. Això li ha permès desenvolupar una sèrie de competències personals molt importants per dur a terme amb èxit la seva feina. Una de les competències més importants és l’empatia, indispensable per entendre amb exactitud el punt de vista de qualsevol professional i poder fer un assessorament molt personalitzat i efectiu. La seva capacitat comunicativa, didàctica en tot moment, li permet poder parlar de tecnologia amb persones totalment foranies a aquest món, cosa que l’ha ajudat molt a l’hora de proposar projectes tecnològics a directius de qualsevol sector. És una persona pragmàtica i exigent, que no li agrada perdre el temps en qüestions poc rellevants per a les empreses. També és una persona molt responsable, compromesa, directa i sincera. Això sempre l’ha ajudat molt a que les persones confiïn en ell, condició bàsica per aconseguir la satisfacció dels clients. També és destacable la seva capacitat i interès per aprendre, fonamental en el sector de les noves tecnologies, la seva adaptabilitat a entorns canviants i, sobretot, la seva gran capacitat de treball i autoexigència.

Aportacions al Blog

Necessites un assessor tecnològic professional i independent?